Łeba 2020
Łeba 2020
Kiedy i gdzie?
2 - 11 sierpnia 2020 r.

Ośrodek Wypoczynkowy "Słowiniec"
Nadmorska 19, 84-360 Łeba
zobacz lokalizację w mapy google
Karty uczestnika
- wersja Adobe Reader
- wersja Word
Ważna informacja
W trakcie trwania obozu uczestnicy mogą opuścić teren ośrodka jedynie pod opieką:
wychowawców, swoich rodziców, opiekunów prawnych.
Wyjątek mogą stanowić osoby posiadające pisemne upoważnienie od rodziców.
Powyższe dotyczy również odbioru dzieci po obozie z autokaru:

Osoby odbierające, niebędące rodzicami, muszą mieć pisemną zgodę.

Łeba 2020
2 - 11 sierpnia 2020
Ośrodek Wypoczynkowy "Słowiniec" 84-360 Łeba, ul. Nadmorska 19

liczba odwiedzin: 502